Giỏ hàng(0)

Mua hàng:0818003060 zalo:0943018148

Tải bản cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công :

Phần mềm chấm công MitaPro new 2021

Phần mềm chấm công Mitapro V1 , Bộ cài chứa dữ liệu : SQL 2005 64bit  (nếu bị lỗi tải bản: SQL 2005 64bit ) , SQL 2005 32bit

Phần mềm chấm công Mitapro V2

Phần mềm chấm công Mitaco5V2

Full Font , ZKtime 5.0 , Fix lỗi Mitapro V1

Phần mềm chấm công mitapro v3 , Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công mitapro  new

====

Hướng dẫn sử dụng , kiểm tra thông báo phần mềm :