Giỏ hàng(0)

Mua hàng:08.1800.3060 zalo:090.896.3026

Hướng dẫn tải dữ liệu chấm công vào USB trên máy chấm công vân tay k70

Tải nhân viên và tải dữ liệu chấm công vào USB( khi tải bạn nên tải cả 2 phần cùng lúc)

Để tải bạn cấm USB vào máy chấm công. Sau đó bạn ấn giữ phím M/OK để vào MENU, ấn phím di chuyển đến QUẢN LÝ DỮ LIỆU ấn OK, di chuyển đến “tải về nhân viên” ấn OK để tải, xong bạn di chuyển đến “ tải dữ liệu chấm công” ấn OK để tiếp tục tải dữ liệu vào USB